May 16, 2018

Kratka poruka za ramazan 2018

Kratka poruka za ramazan 2018

Hvala Allahu dž,š, na svim blagodatima koje nam je podario, a jedna od tih je svakako mjesec ramazan, mjesec koji ima više imena ili nadimaka čak možemo reći i atributa. To je mjesc čiji početa je RAHME, milost, njegova sredina je MAGFIRET, oprost a treća polovina je ITKUN MINE NAR, spas od Džehenmske vatre. 

Takođe to je mjesc koji se naziva, mjesec Kur'ana, mjesec dove, mjesec nade, mjesec skrušenosti, mjesec posta, mjesec ibadeta itd.. u njemu je svaki posao hajr, u njema je jedna nać koja je bolja od 1000 mjeseci, veika nagrada, veiki oprost, veliki poklon koji Allaha dž,š, daje kome hoće a uskraćuje je onome kome hoće. 

Mjesec u kome se posti, neko posti radi Allaha dž,š, neko radi nečeg drugog, ali će post biti primljen samo od onih koji su postili radi Allaha dž,š, jer rekao je Uzvišeni u hadisi kudsiju '' Post je Moj, i Ja za njega posebno nagrađujem'' 

Ramazan je posebna sezona za sve vjernike, a post ima posebnu čar i utjecaj na vjernike i njihove duše, post uzdiže roba na visoke stepenove, čisti ga od grijeha, i činjenja istih, čisti dušu od pohlepe i požude, uči roba pokorosti, predanosti i odanosti jednom jedinom Allahu dž,š. Post ima velike koristi kako fizičke tako i psihičke, zavisno kako ga ko doživljava, ali definitivno čovjeka odgaja na svim razinama svakodnovnog života.

Brate, sestro, majko, oče, hoće li ovaj ramazan biti tvoj i moj odgajatelj, hoćemo li postiti od svega, hoćeo li se sačuvati od grijeha, hočemo li se očistiti, pokoriti i poslušni Allah dž,š, biti, to sve zavisi hoćemo li iskreno od početka postiti radi Allaha dž,š.

Ramazan je pun nude, za tebe i mene, za cijeli ummet, hoćemo li škrtariti na dovi i moliti samo za sebe, hoćemo li preće preko uvreda i oprostiti, pa zajedno u saf pred Allaha stati, zajedno svoje ruke podići pa dovu Allahu uputiti, hoćemo li sa osmjehom na licu jedni druge gledati ili ćemo namrgođeni i preko oka jedni druge posmatrati i proklinjati, ummete ti si u krizi zzbog tih stvari i nema ti napretka osim ako se Allahu ne vratiš, nema veselja, radosti, brastva, sestrinstva osim ako svi budemo razmišljali jedni o drugima i ako budemo upućivali dove jedni drugima, molimo Allaha da ''nas'' sviju uputi, jer riječ (nas) koju sam sad spomenuo u arapskom znači ''ljudi'' dakle da uputi naaas ljude.!

Molim Allaha da ukabuli naš post i sve ostale ibadete i da iziđemo iz ramazana kao pobjednici, da steknemo Njegovu Milost, i oprost, i da budemo spašeni od džehenemske vatre, Amin.

Imamsedin 
1- Ramazan 1439
16 Maj 2018
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Kratka poruka za ramazan 2018

Kratka poruka za ramazan 2018 Hvala Allahu dž,š, na svim blagodatima koje nam je podario, a jedna od tih je svakako mjesec ramazan, mj...